Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co. , Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ครอบคลุมพื้นที่ 18,000 ตร.ม. รวมทั้งพื้นที่กว่า 15,000 ตร.ม. ทุนจดทะเบียนสูงถึง 20 ล้านหยวน ในฐานะองค์กรระดับชาติที่ทุ่มเทให้กับการวิจัยและพัฒนาการผลิตการขายและการบริการของการปลูกถ่ายกระดูกเราได้รับสิทธิบัตรระดับชาติหลายฉบับ

อ่านเพิ่มเติม