วิดีโอ

จานล็อค Medial Distal Humerus

Multi-Axial Distal Lateral Tibia

Clavicle Hook Locking Plate

รูปร่าง Humeral Y

การสร้างกระดูกไหปลาร้าส่วนปลาย

กระดูกต้นคอด้านนอกส่วนปลาย

ที่ราบสูง Tibia ด้านข้างหลายแกน

กระดูกหน้าแข้งส่วนปลาย

Tibia ด้านข้างส่วนปลาย L

เส้นใยส่วนปลายด้านหน้าด้านข้าง

เส้นใยส่วนปลายด้านหน้าด้านข้าง

เส้นใยส่วนปลายด้านหน้าด้านข้าง

Ulna Olecranon

Distal Volar Radius Oblique Head

Distal Volar Radius เฉียงเล็กใหญ่

Fibular Posterior Lateral

Fibular Lateral Distal

ขากรรไกรล่างหลายแกน

โคนขาผมประเภท

ที่ราบสูงทิเบียหลายแกนกลาง

ที่ราบสูง Tibia ด้านข้าง

Multi-Axial Humerus Neck

กระดูกไหปลาร้าบูรณะ 7 หลุม

การสร้างกระดูกไหปลาร้า